RSS

Tag Archives: backlink sấu

backlink xấu và cách gỡ bỏ backlink xấu

backlink xấu có thể được tạo ra trong quá trình xây dựng backlink mà người tao ra chúng làm bằng phương pháp tự động hoặc không chú ý tới chất lượng của site mình tao backlink. Cũng có thể đối thủ của ta sử dụng backlink xấu để loại bỏ đối thủ. Chúng ta có thể có cách giải quyết vấn đề này để website của chúng ta trở lại chiến trường để tiếp tục cuộc cạnh tranh. Read the rest of this entry »

 
 

Nhãn: ,